เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว Gas Leak Detector

  เมื่อสัปดาห์ก่อนมีการตรวจติดตามภายใน และได้รับการสอบถามพร้อม ข้อเสนอะแนะเรื่องเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว LPG Gas leak detector ว่าหน่วยเป็น LEL หรือ ppm ดี และมีตามตรวจสอบอย่างไร บ่อยแค่ไหน บทความนี้เลยขอยกเรื่องอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas Leak Detector) ฝากกันครับ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน 500 กิโลกรัม ต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งก๊าซหุงต้ม หรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ อย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง ต้องเป็นชนิดทนการระเบิด และได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการรับรองจากสถาบันต่างประเทศตามที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบและต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา โดยทั่วไปอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว ก็จะมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงผล (Indicator) ก็จะมีหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เราตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงเป็นแถบสีต่างๆ  หน้าตาของเครื่องก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท การติดตั้งก็ควรติดในที่ที่ตรวจสอบได้ง่าย

Read More

อายุตะกอน(SRT) พารามิเตอร์ที่สำคัญในการควบคุมระบบ Activated Sludge

           ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง หรือ Activated sludge โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)  น้ำเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมี sludge อยู่เป็นจำนวนมากตามที่ออกแบบไว้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกsludge ออกจากน้ำใส sludge ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความเข้มข้นในถังเติมอากาศให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องนำไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้  ใครจำไม่ได้กลับไปอ่านเรื่องระบบตะกอนเร่ง Activated Sludge ที่นี่ครับ ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge นั้น พารามิเตอร์หนึ่งที่สำคัญ คือ อายุตะกอน (Sludge Retention Time; SRT) หรือ MCRT(Mean Cell Residence Time) หรือ Sludge age หมายถึง เวลาเฉลี่ยที่จุลินทรีย์หมุนเวียนอยู่ในระบบ เป็นค่าที่สำคัญควบคุมการทำงานของระบบบำบัด เพราะมีความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์อื่นๆ

Read More

การตรวจเช็คการตกตะกอน SV30

หลังจากได้เขียนเรื่อง Activated กับปัญหาตะกอนไม่จม และ Activated Sludge กับปัญหาตะกอนลอย  ไปแล้ว  จากนั้นก็ไปวุ่นๆอยู่กับการแก้ปัญหาตะกอนไม่จมอยู่หลายวันทีเดียว ตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติก็เลยเอาเรื่องการตรวจสอบการตกตะกอนมาบอกเล่ากัน  สำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นมีวิธีง่ายๆ ที่ทำกันก็คือการตรวจวัดค่า SV30          การทดสอบตะกอน SV30 เป็นค่าปริมาตรของ sludge ที่อ่านได้จากการนำ sludge จากบ่อเติมอากาศมาตกตะกอนใน Imhoff Cone ขนาด 1,000 มล. เป็นระยะเวลา 30 นาที หรือที่สะดวกก็สามารถใช้กระบอกตวงขนาก 1 ลิตรแทนก็ได้  ตะกอนจะจมตัวลงเป็นชั้น แยกให้เห็นชัดเจนระหว่างชั้นน้ำใสกับชั้นตะกอน ค่าที่ได้จะสามารถนำมาประเมินลักษณะการตกตะกอนได้ว่ามีสภาพอย่างไร โดยเมื่อระบบบำบัดน้ำเสีย ( Activated Sludge) ทำงานปกติค่า SV30 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 200-300 มล. ถ้าค่า SV30 มีค่าสูงแสดงว่าตะกอนไม่ค่อยจมตัว  เท่าที่เคยเจอถ้าสูงเกิน 600 มล ในถังตกตะกอนก็แทบไม่ตกละครับ อืดเต็มความจุบ่อ

Read More

ปัญหาตะกอนลอย ในระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

  ตะกอนลอย (Rising Sludge) มีลักษณะคือตะกอนที่จมลงไปในถังตกตะกอนแล้วแต่กลับลอยขึ้นมาใหม่ การบำบัดน้ำเสียที่มีไนโตรเจนสูงมักจะก่อปัญหาตะกอนลอย(Rising) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดจากสภาวะดิไนตริฟิเคชั่น (De-nitrification) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไนไตรตที่ก้นถังตกตะกอนซึ่งจะเป็นโซนที่ไร้ออกซิเจน ให้กลายเป็นก๊าซไนโตรเจน โดยก๊าซไนโตรเจนจะสะสมตัวอยู่ใต้ชั้นของตะกอนจุลินทรีย์ เมื่อสะสมจนมากพอที่จะดันให้ตะกอนจุลินทรีย์เหล่านั้นลอยขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ ๆ เมื่อลอยขึ้นมาจนถึงผิวน้ำแล้วจะแตกกระจายออกเป็นแผ่นมองเห็นฟองก๊าซเล็กๆ ลอยขึ้นมากับตะกอน หรือเกิดฟองก๊าซผุดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ผลกระทบคือจะทำให้ตะกอนหลุดไปกับน้ำล้นมาก ถ้าไม่มีระบบตกตะกอนซ้ำอีกครั้ง จะทำให้คุณภาพน้ำเกิดค่ามาตรฐานตามกฎหมายได้ การแก้ปัญหาตะกอนลอย ได้แก่ การเพิ่มอัตราการสูบตะกอนกลับจากถังตกตะกอนเพื่อลดระยะเวลาเก็บกักตะกอนในถังตกตะกอน หรือลดอายุสลัดจ์ (Sludge Age) โดยการเพิ่มอัตราการระบายตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ทิ้ง ถ้าระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการเติมไนโตรเจนก็ต้องลดปริมาณการเติมลง หรือเพิ่มปริมาณ DO ในถังเติมอากาศให้มีออกซิเจนเหลือมากขึ้น หรือทำการตรวจสอบใบกวาดตะกอนซึ่งอาจจะชำรุดได้ และวิธีที่ดีที่สุดก็คือกำจัดในโตรเจนในน้ำเสียออกให้เหลือแค่เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์เท่านั้น แต่ถ้าทำไม่ได้ หรือน้ำเสียมีแหล่งในโตรเจนสูงมาก อาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียเป็นชนิดอื่น หรือการปรับเปลี่ยนระบบ Activated sludge ให้สามารถบำบัดสารประกอบไนโตรเจนในน้ำเสียได้ด้วย โดยอาศัยปฏิกิริยาไนตริฟิเคชั่นและดีไนตริฟิเคชั่น(Nitrification-De nitrification) นอกจากปัญหาตะกอนลอย(Rising Sludge) และตะกอนอืด(Bulking Sludge) แล้วยังมีปัญหาที่อาจเกิดในถังตกตะกอนอีกได้แก่ ตะกอนหัวเข็ม ตะกอนจะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลอยอยู่ด้านบนชั้นตะกอน จะทำให้น้ำทิ้งมีความขุ่น มักจะพบกรณีที่

Read More

แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs)เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

    ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญ คือ ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ใช้รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน ซึ่งผมได้ทำกราฟไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นตามด้านล่างครับ ที่มา :  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางอนุญาตนำเข้า HCFCs ฉบับที่ 2 2559 หลังจากได้อ่านกฎหมายฉบับนี้ ผมก็มีเรื่องที่ไม่รู้หลายอย่าง จึงได้สืบค้นข้อมูลเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เช่น เรื่องของ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน หรือ ODS

Read More

กฎหมายที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

    หลังจากรู้จัก ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) กันไปบ้างแล้วในบทความก่อนหน้านี้ ใครยังไม่ได้อ่านก็สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่นี่ครับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)  ผมเพิ่งได้รับมอบหมายให้มาดูแลกระบวนการผลิตที่มีการก๊าซชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิง  จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมและทำให้ได้รับโอกาสไปเข้าร่วมอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงได้รู้ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายฉบับมาก  โดยฉบับหลักที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554  โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 กฎหมายฉบับนี้ได้เน้นไปที่การกำกับดูแลสถานที่ใช้ก๊าซ LPG ตามสถานประกอบการ เช่น โรงงาน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในครัวเรือน โดยจะมีการกำหนดสถานที่ใช้ก๊าซ LPG รวมไปถึงการใช้ภาชนะให้สอดคล้องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายและมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักสากล โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ฉบับนี้อาทิเช่น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตราย และไม่ต้องขึ้นทะเบียนสำหรับวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้มีไว้ในครอบครอ ในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถ้ามีปริมาณการเก็บรวมกันไม่เกิน 500 กิโลกรัม

Read More

ปัญหาขยะ กับ ตาวิเศษ

           ขยะเป็นปัญหาที่แก้ยาก เนื่องจากเป็นเรื่องของจิตสำนึก  ทุกวันนี้คนเราทิ้งขยะต่อวันสูงมาก ยกตัวอย่างเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่เราได้เห็นข่าวจากโทรทัศน์ หรือจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ว่าขยะล้นสนามหลวง โดยช่วงตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.- 1 พ.ย.มีปริมาณขยะเกิดขึ้นแถวบริเวณสนามหลวงถึง 1,472 ตัน เฉลี่ยวันละกว่า 87 ตัน  ในวันที่มีขยะเกิดขึ้นสูงสุด  มีขยะประมาณ 175 ตัน นึกไม่ออกใช่มั้ยครับว่ามากแค่ไหน  ถ้าเอาขยะมาอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมกว้างสัก 1 เมตร สูง 1 เมตร เอามาวางต่อกันก็ยาวเกือบสองเท่าสนามฟุตบอล หรือถ้าวางซ้อนกันก็สูงครึ่งหนึงของตึกใบหยก2 อะครับ          ปัญหาขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ค่อยสนใจ  ผมเคยไปทำกิจกรรมอาสาในโรงเรียนประถม ไปทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนเรื่องการแยกขยะและทำธนาคารขยะ ซึ่งปัจจุบันหลายๆโรงเรียนยังคงทำอยู่ พบว่าเด็กนักเรียนเข้าใจและทำได้ดีทีเดียวสามารถแยกขยะในโรงเรียนและนำไปขายได้เงินมาทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ในชุมชนที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่กลับไม่มีการจัดการขยะที่ดี รวมถึงการแยกขยะในโรงงานอุตสาหกรรมเองหลายๆที่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร  ผมก็อดนึกไม่ได้ว่าเราจะสอนยังไง เด็กๆก็คงไม่เชื่อเพราะเห็นกันอย่างเคยชิน ถ้าเด็กถามย้อนกลับมาว่า ทีผู้ใหญ่ไม่เห็นคัดแยกขยะเลย เราจะตอบยังไง           ทำไมผมถึงเขียนบทความนี้ เพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนผมเห็นคนขับรถเก๋งราคาแพงครับ จอดอยู่ข้างธนาคารแห่งหนึ่งได้เปิดประตูออกมาและเอาขยะประมาณว่าถุงขนมกับแก้วกาแฟ 3-4 ชิ้น ทิ้งเข้าไปใต้รถและก็ปิดประตู สักพักก็มีผู้หญิงอีกคนออกมาจากธนาคารขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขยะ เพราะถังขยะก็อยู่เลยจุดที่รถคันนี้จอดออกไปแค่ 2 ช่วงรถเท่านั้นใกล้มาก

Read More