กระปุกชีวิต

ถ้าคุณใช้เวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กน้อย คุณจะไม่เหลือเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในชีวิตของทุกคนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจ ต้องลงมือทำ แล้วเราจะจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไง ตามที่ ดร.โควีย์  ได้บอกไว้ในอุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งสำคัญก่อน Put First Things First “สิ่งสำคัญคือการทำให้สิ่งสำคัญ  สำคัญ”  “Big Rock” วิดีโอนี้เข้าใจง่ายครับ ขอบคุณที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=CTZ_fIF9j0o

4 ข้อ ที่การทำงานประจำให้มากกว่าเงินเดือน

สำหรับคนที่ทำงานประจำ ก็อยากฝากข้อคิดไว้ว่า นอกจากเงินเดือนแล้ว ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้จากการทำงานนะครับ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าจะมองเห็นมั้ย ยังไงก็ขอฝากสิ่งทีี่่ผมเห็นว่าได้รับจากการทำงานประจำไว้ดังนี้ครับ     การมีระเบียบวินัย การสร้างวินัยในตนเอง ในการทำงานประจำนั้นทำให้เรามีวินัยมากขึ้น การมีวินัยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน เดินทางไปทำงาน ยิ่งไปกับรถรับส่งของบริษัทยิ่งต้องตรงเวลามาก เพราะรถไม่จอดรอ การบริหารงานหรือการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายก้สำคัญมาก ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้รับ มันมีคุณค่ามาก หากว่าเรามองเห็นความสำคัญของมัน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอบอกเลยว่า ไม่สามารถหาได้ตอนเรียนหนังสือครับ ได้ทำงานกับคนหลากหลาย ยิ่งได้ทำงานกับคนเก่งๆ ยิ่งดีกับเรา ในการทำงานกับลูกน้อง การทำงานกับหัวหน้า หรือ การทำงานกับเพื่อนร่วมงานมากมายหลายรูปแบบนั้น การปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคนี้มาก ได้พัฒนาทักษะด้านภาษา ยุคนี้ต้องยอมรับว่าภาษาต่างประเทศมีบทบาทมาก ตอนเรียนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันมาก แต่พบจบมาและต้องหางานทำ ขอบอกว่าจำเป็นจริงๆ ซึ่งในหลายบริษัทใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งต้องทำทั้งรายงานภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมลล์ การพูด การฟัง หรือการ presentation เป็นภาษาอังกฤษก็ช่วยบีบให้เราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก   คงเป็นบางส่วนที่เห็นว่าเป็นข้อดีในการทำงานประจำนะครับ จงมองหาสิ่งดีๆ ในชีวิตการทำงานประจำ ใช้มันให้เกิดประโยชน์ ใช้ในการพัฒนาตนเองนะครับ