About us

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ผ่านมาเยี่ยมชม “Thaienvironmentblog” พื้นที่เล็กๆบนโลกออนไลน์

บล็อกที่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  การบำบัดมลพิษอุตสาหกรรม  ความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและข่าวสารต่างๆ ทั้งจากการเรียนรู้ จากประสบการณ์ในการทำงาน จากการอบรม รวมถึงจากข้อมูลในแหล่งต่างๆ ที่รวบรวมมาเผยแพร่และแบ่งปันเพื่อประโยชน์กับทุกคน 

จากการทำงานที่ผ่านมา ผมพบว่าวิชาความรู้ที่เราเรียนมา กับการนำมาใช้ทำงานมันต่างกัน  

ทุกวันนี้ผมยังต้องเรียนรู้  เสาะหาวิธีแก้ไขปัญหา ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำมาจัดอบรม สร้างจิตสำนึก รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

thaienvironmentblog จึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่าน

 

เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง Thaienvironmentblog

ปัจจุบันทำงานในบริษัทเอกชน  ดูแลงานด้านควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากว่า 15ปี  ได้รับใบอนุญาตภาคีวิศวสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ, อากาศและ กากอุตสาหกรรม ผ่านการอบรม ระบบ ISO14001, ISO9001, OHSAS&TIS18001, HACCP, GMP, Lean, Kaizen, 5S, TPM และอื่นๆ

 

Thaienvironmentblog”  หวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ปล. ถ้าใครต้องการทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติม หรือท่านต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือให้คำแนะนำก็ยินดีครับ