แนะนำฉลากสิ่งแวดล้อม

 

สวัสดีครับ หลังจากได้เขียนบทความเกี่ยวกับฉลากเขียวไปแล้ว นอกจากฉลากเขียวแล้วก็ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยวันนี้ขอแนะนำ   www.ecoprothailand.com แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อาทิเช่น ฉลากเขียว  ฉลากเบอร์ 5 ฉลากลดคาร์บอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งความรู้ต่างๆ อีกด้วย

มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆ ด้วยการสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันนะครับ